Chính sách vận chuyển

-    Khách hàng chịu 100% chi phí vận chuyển khi giao hàng tại địa điểm khách hàng yêu cầu. Bên Bán sẽ báo trước chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến
-    Bên Mua chịu trách nhiệm hạ hàng xuống điểm tập kết
-    Chính sách hỗ trợ hoặc miễn phí vận chuyển sẽ áp dụng theo chính sách của Công ty tại thời điểm phát sinh đơn hàng
 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng